cytun cytun-c English/Saesneg
 
Dolenni:

Deunydd addoli, myfyrio a gweddïo


Gweledigaeth 2020


Cynnal Cyfarfodydd gydag Ymgeiswyr


12 cwestiwn i ofyn i chi’ch hun


Ffydd mewn Gwleidyddiaeth : Cwestiynau am brif faterion etholiad 2017


Dolenni

 
Etholiad 2017

Dyma restr o ddolenni defnyddiol:

http://churcheselection.org.uk/
Gwefan etholiadol Eglwysi Ynghyd ym Mhrydain ac Iwerddon

http://election.quaker.org.uk/
Gwefan etholiadol Cymdeithas y Cyfeillion (Crynwyr)

http://www.christiansinpolitics.org.uk/latest/general-election-2017/
Christians in Politics (gwefan Cymdeithas y Beibl)

http://www.jointpublicissues.org.uk/issues/politics-and-elections/elections/
Tîm Materion Cyhoeddus ar y cyd Bedyddwyr Ynghyd, Eglwys yr Alban, yr Eglwys Fethodistaidd a’r Eglwys Ddiwygiedig Unedig

https://voicesfromthemargins.org.uk/
Gwefan etholiadol Church Action on Poverty

http://www.icf-online.org/
Gwefan y Gymdeithas Ddiwydiannol Gristnogol
 
http://www.baptist.org.uk/Groups/254955/Election.aspx
Tudalen etholiadol Undeb Bedyddwyr Prydain Fawr

http://www.christianaid.org.uk/campaigns/uk-elections-2017
Gwefan etholiadol Cymorth Cristnogol / Christian Aid election website

http://www.tearfund.org/en-ws/about_you/action/election_guide/
Cwestiynau i ymgeiswyr gan Tearfund

http://cafod.org.uk/News/Campaigning-news/Ask-an-election-question
Materion etholiadol gan Cafod / Election issues from Cafod

https://election.eauk.org/
Gwefan etholiadol y Gynghrair Efengylaidd

https://barnabasfund.org/news/Barnabas-Fund-launches-Manifesto-for-Persecuted-Christians - Maniffesto dros Gristnogion sy’n cael eu herlid (Cronfa Barnabas)

http://www.homeforgood.org.uk/articles/five-things-ask-prospective-parliamentary-candidates-your-constituency
Cwestiynau i ymgeiswyr ar ran plant bregus (Home for Good)

https://www.churchofengland.org/media/3977056/electionletter_text.pdf
Llythyr bugeiliol archesgobion Eglwys Loegr am yr etholiad

http://engage17.org.uk/
gwefan etholiadol CARE

http://www.catholic-ew.org.uk/ -
Llythyr Bugeiliol gan Esgobion Catholig Cymru a Lloegr

https://www.salvationarmy.org.uk/general-elections 
Gwefan etholiadol Byddin yr Iachawdwriaeth
 
http://fairfuneralscampaign.org.uk
Cwestiynu i ymgeiswyr gan fudiad Tlodi Angladdol (Cymdeithas y Cyfeillion)
 
http://sp.1devserver.co.uk/resource/refugees-welcome-at-the-general-election/ - Cwestiynau i ymgeiswyr am ffoaduriaid a cheiswyr lloches (Citizens UK)